Branch List

Baroda (H.O)

   Mr. Sanjay Gupta
   +91 94260 23653
    0265 - 24 62 594
    bluebirdlogistics@yahoo.in

Ahmedabad

    Mr. Sanjay Gupta
    +91 93742 41346
    +91 63502 63502
    bluebirdlogistics@yahoo.in

Bombay

    Mr. Satbir Choudhary
    +91 93202 68573

Delhi

    Mr. Aggarwal Ji
    +91 92126 00166
    +91 98106 32419

Banglore

    Mr. Mittal
    +91 90363 64455
    +91 93421 30700

Visakhapatnam

    Mr.Anil gupta
    +91 93944 45585

Vijyawada

    Mr. kamal
    +91 98662 70811

Calcutta

    Mr. Ankit
    +91 99033 28023

Hyderabad

    Mr. Gupta
    +91 93939 54092

Indore

    Mr. Mukesh Sharma
    +91 93030 24555
    +91 98280 50995

Jabalpur

    Mr. Raj
    +91 93294 65190
    +91 97557 58422

Jamnagar

    Mr. Sumit
    +91 93280 85285
    +91 9824363092

Ludhiana

    Mr. Krishan Choudhary
    +91 99142 23240

Lucknow

    +91 93057 58484

Agra

    +91 89792 60900

Nagpur

    Mr. Ramesh Sharma
    +91 98230 32462

Pune

    Mr. Partap
    +91 93264 68573

Raipur

    +91 90391 57647

Vapi

    +91 93779 61211

Jaipur

    Mr. Narendra
    +91 93146 30634

Ajmer

    Mr. Imran
    +91 97843 76549
    +91 9314104246

Chandigarh

    Mr. Rajesh
    +91 93165 17838

Chennai

    Mr. Somveer
    +91 93811 16001